นักเรียนสุรวิทยาคาร ต้นเสียงสวดโอ้เอ้วิหารรายรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคารเป็นต้นเสียงสวดโอ้เอ้วิหารรายถวายพระพรและถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลารายรอบพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง โดยมี ดร.แสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน, คณะครูบุคลากร นำคณะนักเรียนร่วมสวดโอ้เอ้วิหารราย ซึ่งนักเรียนจากโรงเรียนสุรวิทยาคาร ได้เป็นต้นเสียงการสวดโอ้เอ้วิหารรายในครั้งนี้ เนื่องจากได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปี 2561 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • king10 (4)

  king10 (4)

 • king10 (1)

  king10 (1)

 • king10 (2)

  king10 (2)

 • king10 (3)

  king10 (3)

 • king10 (5)

  king10 (5)

 • king10 (6)

  king10 (6)

 • king10 (9)

  king10 (9)

 • king10 (7)

  king10 (7)

 • king10 (8)

  king10 (8)

 • king10 (11)

  king10 (11)

 • king10 (13)

  king10 (13)

 • king10 (15)

  king10 (15)

 • king10 (14)

  king10 (14)

 • king10 (10)

  king10 (10)

 • king10 (12)

  king10 (12)

 • king10 (16)

  king10 (16)

 • king10 (17)

  king10 (17)

 • king10 (21)

  king10 (21)

 • king10 (20)

  king10 (20)

 • king10 (22)

  king10 (22)

 • king10 (19)

  king10 (19)

 • king10 (25)

  king10 (25)

 • king10 (18)

  king10 (18)

 • king10 (26)

  king10 (26)

 • king10 (24)

  king10 (24)

 • king10 (23)

  king10 (23)

 • king10 (27)

  king10 (27)

 • king10 (31)

  king10 (31)

 • king10 (28)

  king10 (28)

 • king10 (33)

  king10 (33)

 • king10 (32)

  king10 (32)

 • king10 (34)

  king10 (34)

 • king10 (35)

  king10 (35)

 • king10 (37)

  king10 (37)

 • king10 (41)

  king10 (41)

 • king10 (40)

  king10 (40)

 • king10 (45)

  king10 (45)

 • king10 (43)

  king10 (43)

 • king10 (39)

  king10 (39)

 • king10 (46)

  king10 (46)

 • king10 (48)

  king10 (48)

 • king10 (47)

  king10 (47)

 • king10 (52)

  king10 (52)

 • king10 (51)

  king10 (51)

 • king10 (49)

  king10 (49)

 • king10 (50)

  king10 (50)

 • king10 (54)

  king10 (54)

 • king10 (53)

  king10 (53)

 • king10 (57)

  king10 (57)

 • king10 (60)

  king10 (60)

 • king10 (55)

  king10 (55)

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends