กิจกรรมสัปดาห์วันอาเซียน "วิถีธรรม วิถีไทย" อาเซียนก้าวไกล ร่วมใจไทยแลนด์ 4.0

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสัปดาห์วันอาเซียน ในหัวข้อ "วิถีธรรม วิถีไทย" อาเซียนก้าวไกล ร่วมใจไทยแลนด์ 4.0 โดยมีคณะครู บุคลากร ร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร
 • DSC 3860

  DSC 3860

 • DSC 3862

  DSC 3862

 • DSC 3863

  DSC 3863

 • DSC 3865

  DSC 3865

 • DSC 3866

  DSC 3866

 • DSC 3868

  DSC 3868

 • DSC 3869

  DSC 3869

 • DSC 3870

  DSC 3870

 • DSC 3871

  DSC 3871

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends