แนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 11 กันยายน 2561 กลุ่มงานแนะแนวโรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลายโรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนเชื้อเพลงวิทยา โรงเรียนรามวิทยา รัชมัลคลาภิเษก เป็นต้น กิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมรวมน้ำใจ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
 • DSC 5192

  DSC 5192

 • DSC 5188

  DSC 5188

 • DSC 5190

  DSC 5190

 • DSC 5191

  DSC 5191

 • DSC 5193

  DSC 5193

 • DSC 5194

  DSC 5194

 • DSC 5195

  DSC 5195

 • DSC 5196

  DSC 5196

 • DSC 5197

  DSC 5197

 • DSC 5198

  DSC 5198

 • DSC 5199

  DSC 5199

 • DSC 5200

  DSC 5200

 • DSC 5201

  DSC 5201

 • DSC 5202

  DSC 5202

 • DSC 5203

  DSC 5203

 • DSC 5204

  DSC 5204

 • DSC 5209

  DSC 5209

 • DSC 5206

  DSC 5206

 • DSC 5211

  DSC 5211

 • DSC 5212

  DSC 5212

 • DSC 5216

  DSC 5216

 • DSC 5219

  DSC 5219

 • DSC 5221

  DSC 5221

 • DSC 5222

  DSC 5222

 • DSC 5223

  DSC 5223

 • DSC 5224

  DSC 5224

 • DSC 5226

  DSC 5226

 • DSC 5227

  DSC 5227

 • DSC 5228

  DSC 5228

 • DSC 5230

  DSC 5230

 • DSC 5232

  DSC 5232

 • DSC 5234

  DSC 5234

 • DSC 5235

  DSC 5235

 • DSC 5236

  DSC 5236

 • DSC 5237

  DSC 5237

 • DSC 5239

  DSC 5239

 • DSC 5243

  DSC 5243

 • DSC 5244

  DSC 5244

 • DSC 5245

  DSC 5245

 • DSC 5247

  DSC 5247

 • DSC 5248

  DSC 5248

 • DSC 5249

  DSC 5249

 • DSC 5250

  DSC 5250

 • DSC 5254

  DSC 5254

 • DSC 5252

  DSC 5252

 • DSC 5255

  DSC 5255

 • DSC 5256

  DSC 5256

 • DSC 5261

  DSC 5261

 • DSC 5265

  DSC 5265

 • DSC 5264

  DSC 5264

 • DSC 5266

  DSC 5266

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends