งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์) ปี 2561

วันที่ 8-10 กันยายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาการมัธยมศึกษา จังหวัดสุรินทร์ และสหวิทยาเขตของโรงเรียนสังกัด สพม.33 ร่วมจัดกิจกรรม "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา สพม.33 (สุรินทร์) ปี 2561 โดยใช้สถานที่ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนสุรวิทยาคาร ,โรงเรียนสิรินธร ,และโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
"มหกรรมวิชาการ สพม.33 (สุรินทร์) ปี 2561 จัดขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานสำคัญในจังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วยนายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ,นายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต33 ,นายประยุทธ เขียวหวาน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น ร่วมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียน และแขกผู้มีเกียรติ จัดขึ้น ณ หอประชุมรวมน้ำใจ โรงเรียนสุรวิทยาคาร
 • DSC 4659

  DSC 4659

 • DSC 4666

  DSC 4666

 • DSC 4661

  DSC 4661

 • DSC 4669

  DSC 4669

 • DSC 4670

  DSC 4670

 • DSC 4673

  DSC 4673

 • DSC 4671

  DSC 4671

 • DSC 4675

  DSC 4675

 • DSC 4681

  DSC 4681

 • DSC 4676

  DSC 4676

 • DSC 4683

  DSC 4683

 • DSC 4686

  DSC 4686

 • DSC 4690

  DSC 4690

 • DSC 4696

  DSC 4696

 • DSC 4687

  DSC 4687

 • DSC 4700

  DSC 4700

 • DSC 4702

  DSC 4702

 • DSC 4704

  DSC 4704

 • DSC 4708

  DSC 4708

 • DSC 4710

  DSC 4710

 • DSC 4713

  DSC 4713

 • DSC 4716

  DSC 4716

 • DSC 4719

  DSC 4719

 • DSC 4722

  DSC 4722

 • DSC 4723

  DSC 4723

 • DSC 4728

  DSC 4728

 • DSC 4730

  DSC 4730

 • DSC 4736

  DSC 4736

 • DSC 4732

  DSC 4732

 • DSC 4737

  DSC 4737

 • DSC 4739

  DSC 4739

 • DSC 4742

  DSC 4742

 • DSC 4755

  DSC 4755

 • DSC 4747

  DSC 4747

 • DSC 4758

  DSC 4758

 • DSC 4759

  DSC 4759

 • DSC 4762

  DSC 4762

 • DSC 4767

  DSC 4767

 • DSC 4764

  DSC 4764

 • DSC 4770

  DSC 4770

 • DSC 4773

  DSC 4773

 • DSC 4775

  DSC 4775

 • DSC 4776

  DSC 4776

 • DSC 4777

  DSC 4777

 • DSC 4779

  DSC 4779

 • DSC 4780

  DSC 4780

 • DSC 4781

  DSC 4781

 • DSC 4783

  DSC 4783

 • DSC 4782

  DSC 4782

 • DSC 4784

  DSC 4784

 • DSC 4785

  DSC 4785

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends