กิจกรรมเช้าวันจันทร์ มอบเกียรติบัตร รางวัลตัวแทนนักเรียน

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหารโรงเรียน ร่วมแสดงความชื่นชมยินดี และมอบรางวัล เกียรติบัตรต่างๆ ให้กับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ ของแต่ละกลุ่มสาระ ประกอบด้วย ตัวแทนนักเรียนกีฬารักบี้ฟุตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ,ตัวแทนนักเรียนแข่งขันภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มพัฒนาผู้เรียน ณ โดมพลศึกษา กิจกรรมหน้าเสาธง
 • DSC 9873

  DSC 9873

 • DSC 9876

  DSC 9876

 • DSC 9859

  DSC 9859

 • DSC 9879

  DSC 9879

 • DSC 9885

  DSC 9885

 • DSC 9886

  DSC 9886

 • DSC 9888

  DSC 9888

 • DSC 9894

  DSC 9894

 • DSC 9895

  DSC 9895

 • DSC 9897

  DSC 9897

 • DSC 9898

  DSC 9898

 • DSC 9899

  DSC 9899

 • DSC 9900

  DSC 9900

 • DSC 9901

  DSC 9901

 • DSC 9902

  DSC 9902

 • DSC 9903

  DSC 9903

 • DSC 9906

  DSC 9906

 • DSC 9905

  DSC 9905

 • DSC 9907

  DSC 9907

 • DSC 9908

  DSC 9908

 • DSC 9910

  DSC 9910

 • DSC 9911

  DSC 9911

 • DSC 9912

  DSC 9912

 • DSC 9763

  DSC 9763

 • DSC 9764

  DSC 9764

 • DSC 9766

  DSC 9766

 • DSC 9768

  DSC 9768

 • DSC 9765

  DSC 9765

 • DSC 9769

  DSC 9769

 • DSC 9770

  DSC 9770

 • DSC 9771

  DSC 9771

 • DSC 9772

  DSC 9772

 • DSC 9773

  DSC 9773

 • DSC 9775

  DSC 9775

 • DSC 9777

  DSC 9777

 • DSC 9778

  DSC 9778

 • DSC 9779

  DSC 9779

 • DSC 9780

  DSC 9780

 • DSC 9781

  DSC 9781

 • DSC 9782

  DSC 9782

 • DSC 9783

  DSC 9783

 • DSC 9784

  DSC 9784

 • DSC 9785

  DSC 9785

 • DSC 9786

  DSC 9786

 • DSC 9788

  DSC 9788

 • DSC 9789

  DSC 9789

 • DSC 9790

  DSC 9790

 • DSC 9791

  DSC 9791

 • DSC 9792

  DSC 9792

 • DSC 9794

  DSC 9794

 • DSC 9796

  DSC 9796

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends