นิทรรศการ "ศิลปะ Young อยู่" ปีที่6 โลกของธรรมชาติ

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสุรวิทยาคารจัดนิทรรศการ "ศิลปะ Young อยู่" ปีที่6 โลกของธรรมชาติ โดยมีกิจกรรมการออกร้านค้าของนักเรียน การจัดนิทรรศการภาพวาด เพื่อเล่าเรื่องราวต่างๆ ของธรรมชาติผ่านลายเส้นสวยงาม การประกวดภาพวาดของนักเรียนทุกระดับ รวมถึงการประกวดวงดนตรีของนักเรียน โดยมีนายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรและนักเรียนร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร
 • DSC 1802

  DSC 1802

 • DSC 1804

  DSC 1804

 • DSC 1805

  DSC 1805

 • DSC 1807

  DSC 1807

 • DSC 1806

  DSC 1806

 • DSC 1813

  DSC 1813

 • DSC 1810

  DSC 1810

 • DSC 1816

  DSC 1816

 • DSC 1820

  DSC 1820

 • DSC 1822

  DSC 1822

 • DSC 1827

  DSC 1827

 • DSC 1828

  DSC 1828

 • DSC 1830

  DSC 1830

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends