การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล การใช้เครื่องมือบริหารเชิงระบบ

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล การใช้เครื่องมือบริหารเชิงระบบ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends