การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล การใช้เครื่องมือบริหารเชิงระบบ

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล การใช้เครื่องมือบริหารเชิงระบบ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร
 • DSC 6588

  DSC 6588

 • DSC 6589

  DSC 6589

 • DSC 6586

  DSC 6586

 • DSC 6580

  DSC 6580

 • DSC 6587

  DSC 6587

 • DSC 6592

  DSC 6592

 • DSC 6593

  DSC 6593

 • DSC 6590

  DSC 6590

 • DSC 6594

  DSC 6594

 • DSC 6595

  DSC 6595

 • DSC 6596

  DSC 6596

 • DSC 6591

  DSC 6591

 • DSC 6597

  DSC 6597

 • DSC 6598

  DSC 6598

 • DSC 6599

  DSC 6599

 • DSC 6601

  DSC 6601

 • DSC 6600

  DSC 6600

 • DSC 6605

  DSC 6605

 • DSC 6603

  DSC 6603

 • DSC 6602

  DSC 6602

 • DSC 6607

  DSC 6607

 • DSC 6608

  DSC 6608

 • DSC 6610

  DSC 6610

 • DSC 6609

  DSC 6609

 • DSC 6614

  DSC 6614

 • DSC 6613

  DSC 6613

 • DSC 6616

  DSC 6616

 • DSC 6604

  DSC 6604

 • DSC 6612

  DSC 6612

 • DSC 6618

  DSC 6618

 • DSC 6619

  DSC 6619

 • DSC 6617

  DSC 6617

 • DSC 6621

  DSC 6621

 • DSC 6623

  DSC 6623

 • DSC 6626

  DSC 6626

 • DSC 6624

  DSC 6624

 • DSC 6625

  DSC 6625

 • DSC 6620

  DSC 6620

 • DSC 6628

  DSC 6628

 • DSC 6629

  DSC 6629

 • DSC 6630

  DSC 6630

 • DSC 6632

  DSC 6632

 • DSC 6627

  DSC 6627

 • DSC 6633

  DSC 6633

 • DSC 6634

  DSC 6634

 • DSC 6636

  DSC 6636

 • DSC 6637

  DSC 6637

 • DSC 6638

  DSC 6638

 • DSC 6622

  DSC 6622

 • DSC 6631

  DSC 6631

 • DSC 6635

  DSC 6635

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends