2559-08-01 โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ระหว่างโรงเรียนสุรวิทยาคาร และโรงเรียนพลูกักอิง (ประเทศญี่ปุ่น)
 • IMG 5897

  IMG 5897

 • IMG 5891

  IMG 5891

 • IMG 5899

  IMG 5899

 • IMG 5903

  IMG 5903

 • IMG 5864

  IMG 5864

 • IMG 5902

  IMG 5902

 • IMG 5900

  IMG 5900

 • IMG 5894

  IMG 5894

 • IMG 0278

  IMG 0278

 • IMG 0276

  IMG 0276

 • IMG 0279

  IMG 0279

 • IMG 0275

  IMG 0275

 • IMG 0277

  IMG 0277

 • IMG 0280

  IMG 0280

 • IMG 0289

  IMG 0289

 • IMG 0290

  IMG 0290

 • IMG 0291

  IMG 0291

 • IMG 0292

  IMG 0292

 • IMG 0293

  IMG 0293

 • IMG 0295

  IMG 0295

 • IMG 0297

  IMG 0297

 • IMG 0298

  IMG 0298

 • IMG 0299

  IMG 0299

 • IMG 0300

  IMG 0300

 • IMG 0301

  IMG 0301

 • IMG 0302

  IMG 0302

 • IMG 0303

  IMG 0303

 • IMG 0305

  IMG 0305

 • IMG 0306

  IMG 0306

 • IMG 0307

  IMG 0307

 • IMG 0308

  IMG 0308

 • IMG 0309

  IMG 0309

 • IMG 0315

  IMG 0315

 • IMG 0316

  IMG 0316

 • IMG 0318

  IMG 0318

 • IMG 0319

  IMG 0319

 • IMG 0324

  IMG 0324

 • IMG 0325

  IMG 0325

 • IMG 0326

  IMG 0326

 • IMG 0327

  IMG 0327

 • IMG 0328

  IMG 0328

 • IMG 0331

  IMG 0331

 • IMG 0333

  IMG 0333

 • IMG 0336

  IMG 0336

 • IMG 0337

  IMG 0337

 • IMG 0338

  IMG 0338

 • IMG 0339

  IMG 0339

 • IMG 0340

  IMG 0340

 • IMG 0342

  IMG 0342

 • IMG 0343

  IMG 0343

 • IMG 0344

  IMG 0344

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends