2559-08-01 โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ระหว่างโรงเรียนสุรวิทยาคาร และโรงเรียนพลูกักอิง (ประเทศญี่ปุ่น)
 • IMG 0347

  IMG 0347

 • IMG 0348

  IMG 0348

 • IMG 0351

  IMG 0351

 • IMG 0352

  IMG 0352

 • IMG 0353

  IMG 0353

 • IMG 0355

  IMG 0355

 • IMG 0356

  IMG 0356

 • IMG 0357

  IMG 0357

 • IMG 0358

  IMG 0358

 • IMG 0359

  IMG 0359

 • IMG 0360

  IMG 0360

 • IMG 0361

  IMG 0361

 • IMG 0362

  IMG 0362

 • IMG 0363

  IMG 0363

 • IMG 0366

  IMG 0366

 • IMG 0367

  IMG 0367

 • IMG 0368

  IMG 0368

 • IMG 0369

  IMG 0369

 • IMG 0370

  IMG 0370

 • IMG 0371

  IMG 0371

 • IMG 0372

  IMG 0372

 • IMG 0373

  IMG 0373

 • IMG 0374

  IMG 0374

 • IMG 0377

  IMG 0377

 • IMG 0378

  IMG 0378

 • IMG 0379

  IMG 0379

 • IMG 0380

  IMG 0380

 • IMG 0381

  IMG 0381

 • IMG 0382

  IMG 0382

 • IMG 0384

  IMG 0384

 • IMG 0386

  IMG 0386

 • IMG 0387

  IMG 0387

 • IMG 0388

  IMG 0388

 • IMG 0389

  IMG 0389

 • IMG 0390

  IMG 0390

 • IMG 0391

  IMG 0391

 • IMG 0392

  IMG 0392

 • IMG 0393

  IMG 0393

 • IMG 0394

  IMG 0394

 • IMG 0395

  IMG 0395

 • IMG 0396

  IMG 0396

 • IMG 0397

  IMG 0397

 • IMG 0398

  IMG 0398

 • IMG 0399

  IMG 0399

 • IMG 0401

  IMG 0401

 • IMG 0402

  IMG 0402

 • IMG 0403

  IMG 0403

 • IMG 0404

  IMG 0404

 • IMG 0405

  IMG 0405

 • IMG 0406

  IMG 0406

 • IMG 0407

  IMG 0407

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends