1 กรกฎาคม วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตน เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งกิจกรรมลูกเสือไทย โดยมีนายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนสุรวิทยาคาร ประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะรองผู้อำนวยการ ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี และพี่น้องลูกเสือ-เนตรนารีร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณสนามฟุตบอลลูกพระอินทร์ สเตเดี้ยม วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562
 • DSC 4020

  DSC 4020

 • DSC 4021

  DSC 4021

 • DSC 4022

  DSC 4022

 • DSC 4024

  DSC 4024

 • DSC 4023

  DSC 4023

 • DSC 4028

  DSC 4028

 • DSC 4025

  DSC 4025

 • DSC 4026

  DSC 4026

 • DSC 4027

  DSC 4027

 • DSC 4030

  DSC 4030

 • DSC 4029

  DSC 4029

 • DSC 4032

  DSC 4032

 • DSC 4033

  DSC 4033

 • DSC 4034

  DSC 4034

 • DSC 4031

  DSC 4031

 • DSC 4035

  DSC 4035

 • DSC 4036

  DSC 4036

 • DSC 4040

  DSC 4040

 • DSC 4039

  DSC 4039

 • DSC 4038

  DSC 4038

 • DSC 4037

  DSC 4037

 • DSC 4041

  DSC 4041

 • DSC 4043

  DSC 4043

 • DSC 4042

  DSC 4042

 • DSC 4044

  DSC 4044

 • DSC 4045

  DSC 4045

 • DSC 4046

  DSC 4046

 • DSC 4047

  DSC 4047

 • DSC 4048

  DSC 4048

 • DSC 4049

  DSC 4049

 • DSC 4050

  DSC 4050

 • DSC 4051

  DSC 4051

 • DSC 4054

  DSC 4054

 • DSC 4052

  DSC 4052

 • DSC 4053

  DSC 4053

 • DSC 4055

  DSC 4055

 • DSC 4056

  DSC 4056

 • DSC 4059

  DSC 4059

 • DSC 4058

  DSC 4058

 • DSC 4057

  DSC 4057

 • DSC 4060

  DSC 4060

 • DSC 4061

  DSC 4061

 • DSC 4062

  DSC 4062

 • DSC 4064

  DSC 4064

 • DSC 4063

  DSC 4063

 • DSC 4065

  DSC 4065

 • DSC 4066

  DSC 4066

 • DSC 4067

  DSC 4067

 • DSC 4068

  DSC 4068

 • DSC 4069

  DSC 4069

 • DSC 4070

  DSC 4070

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends