พิธีบวงสรวงและเบิกเนตร พระบรมราชานุสรณ์ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561โรงเรียนสุรวิทยาคาร กระทำพิธีบวงสรวงและเบิกเนตร พระบรมราชานุสรณ์ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ณ ลานพิธีโรงเรียนสุรวิทยาคาร
 • DSC 0032

  DSC 0032

 • DSC 0037

  DSC 0037

 • DSC 0038

  DSC 0038

 • DSC 0041

  DSC 0041

 • DSC 0043

  DSC 0043

 • DSC 0058

  DSC 0058

 • DSC 0061

  DSC 0061

 • DSC 0062

  DSC 0062

 • DSC 0063

  DSC 0063

 • DSC 0065

  DSC 0065

 • DSC 0075

  DSC 0075

 • DSC 0078

  DSC 0078

 • DSC 0080

  DSC 0080

 • DSC 0082

  DSC 0082

 • DSC 0083

  DSC 0083

 • DSC 0084

  DSC 0084

 • DSC 0087

  DSC 0087

 • DSC 0086

  DSC 0086

 • DSC 0088

  DSC 0088

 • DSC 0090

  DSC 0090

 • DSC 0092

  DSC 0092

 • DSC 0094

  DSC 0094

 • DSC 0096

  DSC 0096

 • DSC 0098

  DSC 0098

 • DSC 0099

  DSC 0099

 • DSC 0100

  DSC 0100

 • DSC 0102

  DSC 0102

 • DSC 0104

  DSC 0104

 • DSC 0105

  DSC 0105

 • DSC 0107

  DSC 0107

 • DSC 0109

  DSC 0109

 • DSC 0112

  DSC 0112

 • DSC 0111

  DSC 0111

 • DSC 0113

  DSC 0113

 • DSC 0114

  DSC 0114

 • DSC 0116

  DSC 0116

 • DSC 0117

  DSC 0117

 • DSC 0119

  DSC 0119

 • DSC 0120

  DSC 0120

 • DSC 0121

  DSC 0121

 • DSC 0122

  DSC 0122

 • DSC 0124

  DSC 0124

 • DSC 0125

  DSC 0125

 • DSC 0126

  DSC 0126

 • DSC 0127

  DSC 0127

 • DSC 0129

  DSC 0129

 • DSC 0131

  DSC 0131

 • DSC 0133

  DSC 0133

 • DSC 0132

  DSC 0132

 • DSC 0134

  DSC 0134

 • DSC 0135

  DSC 0135

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends