ค่าย STEM EDUCATION ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ จ.นครราชสีมา

วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่มบริหารงานวิชาการ โครงการห้องเรียนพิเศษ นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี เข้าค่าย "กิจกรรมค่าย STEM EDUCATION" ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ บ้านซับใต้ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนในทุกด้าน
 • stem-m2 (3)

  stem-m2 (3)

 • stem-m2 (2)

  stem-m2 (2)

 • stem-m2 (1)

  stem-m2 (1)

 • stem-m2 (6)

  stem-m2 (6)

 • stem-m2 (5)

  stem-m2 (5)

 • stem-m2 (8)

  stem-m2 (8)

 • stem-m2 (10)

  stem-m2 (10)

 • stem-m2 (9)

  stem-m2 (9)

 • stem-m2 (11)

  stem-m2 (11)

 • stem-m2 (12)

  stem-m2 (12)

 • stem-m2 (4)

  stem-m2 (4)

 • stem-m2 (7)

  stem-m2 (7)

 • stem-m2 (14)

  stem-m2 (14)

 • stem-m2 (15)

  stem-m2 (15)

 • stem-m2 (13)

  stem-m2 (13)

 • stem-m2 (20)

  stem-m2 (20)

 • stem-m2 (17)

  stem-m2 (17)

 • stem-m2 (21)

  stem-m2 (21)

 • stem-m2 (18)

  stem-m2 (18)

 • stem-m2 (16)

  stem-m2 (16)

 • stem-m2 (24)

  stem-m2 (24)

 • stem-m2 (25)

  stem-m2 (25)

 • stem-m2 (29)

  stem-m2 (29)

 • stem-m2 (26)

  stem-m2 (26)

 • stem-m2 (22)

  stem-m2 (22)

 • stem-m2 (27)

  stem-m2 (27)

 • stem-m2 (32)

  stem-m2 (32)

 • stem-m2 (33)

  stem-m2 (33)

 • stem-m2 (36)

  stem-m2 (36)

 • stem-m2 (35)

  stem-m2 (35)

 • stem-m2 (37)

  stem-m2 (37)

 • stem-m2 (40)

  stem-m2 (40)

 • stem-m2 (42)

  stem-m2 (42)

 • stem-m2 (30)

  stem-m2 (30)

 • stem-m2 (46)

  stem-m2 (46)

 • stem-m2 (44)

  stem-m2 (44)

 • stem-m2 (50)

  stem-m2 (50)

 • stem-m2 (45)

  stem-m2 (45)

 • stem-m2 (48)

  stem-m2 (48)

 • stem-m2 (49)

  stem-m2 (49)

 • stem-m2 (51)

  stem-m2 (51)

 • stem-m2 (47)

  stem-m2 (47)

 • stem-m2 (57)

  stem-m2 (57)

 • stem-m2 (52)

  stem-m2 (52)

 • stem-m2 (56)

  stem-m2 (56)

 • stem-m2 (62)

  stem-m2 (62)

 • stem-m2 (61)

  stem-m2 (61)

 • stem-m2 (66)

  stem-m2 (66)

 • stem-m2 (64)

  stem-m2 (64)

 • stem-m2 (75)

  stem-m2 (75)

 • stem-m2 (60)

  stem-m2 (60)

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends