ค่าย STEM EDUCATION ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ จ.นครราชสีมา

วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่มบริหารงานวิชาการ โครงการห้องเรียนพิเศษ นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี เข้าค่าย "กิจกรรมค่าย STEM EDUCATION" ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ บ้านซับใต้ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนในทุกด้าน
 • stem-m2 (93)

  stem-m2 (93)

 • stem-m2 (98)

  stem-m2 (98)

 • stem-m2 (104)

  stem-m2 (104)

 • stem-m2 (110)

  stem-m2 (110)

 • stem-m2 (92)

  stem-m2 (92)

 • stem-m2 (99)

  stem-m2 (99)

 • stem-m2 (54)

  stem-m2 (54)

 • stem-m2 (119)

  stem-m2 (119)

 • stem-m2 (118)

  stem-m2 (118)

 • stem-m2 (122)

  stem-m2 (122)

 • stem-m2 (121)

  stem-m2 (121)

 • stem-m2 (113)

  stem-m2 (113)

 • MG 2255

  MG 2255

 • MG 2257

  MG 2257

 • MG 2256

  MG 2256

 • MG 2258

  MG 2258

 • MG 2259

  MG 2259

 • MG 2261

  MG 2261

 • MG 2260

  MG 2260

 • MG 2262

  MG 2262

 • MG 2263

  MG 2263

 • MG 2264

  MG 2264

 • MG 2266

  MG 2266

 • MG 2265

  MG 2265

 • MG 2267

  MG 2267

 • MG 2268

  MG 2268

 • MG 2270

  MG 2270

 • MG 2271

  MG 2271

 • MG 2269

  MG 2269

 • MG 2272

  MG 2272

 • MG 2273

  MG 2273

 • MG 2274

  MG 2274

 • MG 2275

  MG 2275

 • MG 2276

  MG 2276

 • MG 2277

  MG 2277

 • MG 2278

  MG 2278

 • MG 2280

  MG 2280

 • MG 2281

  MG 2281

 • MG 2279

  MG 2279

 • MG 2286

  MG 2286

 • MG 2282

  MG 2282

 • MG 2290

  MG 2290

 • MG 2287

  MG 2287

 • MG 2291

  MG 2291

 • MG 2292

  MG 2292

 • MG 2295

  MG 2295

 • MG 2294

  MG 2294

 • MG 2297

  MG 2297

 • MG 2293

  MG 2293

 • MG 2296

  MG 2296

 • MG 2298

  MG 2298

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends