ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ โดยได้ศึกษาดูด้านการบริหารงาน ด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
 • DSC 8566

  DSC 8566

 • DSC 8574

  DSC 8574

 • DSC 8582

  DSC 8582

 • DSC 8581

  DSC 8581

 • DSC 8573

  DSC 8573

 • DSC 8592

  DSC 8592

 • DSC 8589

  DSC 8589

 • DSC 8594

  DSC 8594

 • DSC 8593

  DSC 8593

 • DSC 8595

  DSC 8595

 • DSC 8596

  DSC 8596

 • DSC 8597

  DSC 8597

 • DSC 8598

  DSC 8598

 • DSC 8600

  DSC 8600

 • DSC 8599

  DSC 8599

 • DSC 8601

  DSC 8601

 • DSC 8602

  DSC 8602

 • DSC 8603

  DSC 8603

 • DSC 8604

  DSC 8604

 • DSC 8605

  DSC 8605

 • DSC 8606

  DSC 8606

 • DSC 8607

  DSC 8607

 • DSC 8608

  DSC 8608

 • DSC 8609

  DSC 8609

 • DSC 8610

  DSC 8610

 • DSC 8611

  DSC 8611

 • DSC 8612

  DSC 8612

 • DSC 8613

  DSC 8613

 • DSC 8614

  DSC 8614

 • DSC 8615

  DSC 8615

 • DSC 8616

  DSC 8616

 • DSC 8617

  DSC 8617

 • DSC 8618

  DSC 8618

 • DSC 8623

  DSC 8623

 • DSC 8624

  DSC 8624

 • DSC 8625

  DSC 8625

 • DSC 8626

  DSC 8626

 • DSC 8627

  DSC 8627

 • DSC 8628

  DSC 8628

 • DSC 8630

  DSC 8630

 • DSC 8631

  DSC 8631

 • DSC 8632

  DSC 8632

 • DSC 8633

  DSC 8633

 • DSC 8634

  DSC 8634

 • DSC 8635

  DSC 8635

 • DSC 8636

  DSC 8636

 • DSC 8637

  DSC 8637

 • DSC 8639

  DSC 8639

 • DSC 8641

  DSC 8641

 • DSC 8642

  DSC 8642

 • DSC 8644

  DSC 8644

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends