กิจกรรมหน้าเสาธงเช้าวันจันทร์ ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้กับนักเรียน

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติของนักเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ได้พบปะกับนักเรียนและมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนตัวแทนที่ได้รับรางวัล ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี มอบเกียรติให้กับนักเรียนตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) ณ โดมพลศึกษา
 • DSC 9168

  DSC 9168

 • DSC 9175

  DSC 9175

 • DSC 9174

  DSC 9174

 • DSC 9170

  DSC 9170

 • DSC 9173

  DSC 9173

 • DSC 9177

  DSC 9177

 • DSC 9176

  DSC 9176

 • DSC 9178

  DSC 9178

 • DSC 9179

  DSC 9179

 • DSC 9180

  DSC 9180

 • DSC 9181

  DSC 9181

 • DSC 9182

  DSC 9182

 • DSC 9183

  DSC 9183

 • DSC 9184

  DSC 9184

 • DSC 9185

  DSC 9185

 • DSC 9186

  DSC 9186

 • DSC 9187

  DSC 9187

 • DSC 9188

  DSC 9188

 • DSC 9189

  DSC 9189

 • DSC 9190

  DSC 9190

 • DSC 9191

  DSC 9191

 • DSC 9192

  DSC 9192

 • DSC 9193

  DSC 9193

 • DSC 9194

  DSC 9194

 • DSC 9195

  DSC 9195

 • DSC 9196

  DSC 9196

 • DSC 9197

  DSC 9197

 • DSC 9198

  DSC 9198

 • DSC 9199

  DSC 9199

 • DSC 9200

  DSC 9200

 • DSC 9201

  DSC 9201

 • DSC 9202

  DSC 9202

 • DSC 9203

  DSC 9203

 • DSC 9204

  DSC 9204

 • DSC 9205

  DSC 9205

 • DSC 9206

  DSC 9206

 • DSC 9207

  DSC 9207

 • DSC 9208

  DSC 9208

 • DSC 9209

  DSC 9209

 • DSC 9210

  DSC 9210

 • DSC 9211

  DSC 9211

 • DSC 9212

  DSC 9212

 • DSC 9214

  DSC 9214

 • DSC 9213

  DSC 9213

 • DSC 9215

  DSC 9215

 • DSC 9216

  DSC 9216

 • DSC 9217

  DSC 9217

 • DSC 9218-2

  DSC 9218-2

 • DSC 9219

  DSC 9219

 • DSC 9220

  DSC 9220

 • DSC 9221

  DSC 9221

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends