กิจกรรมหน้าเสาธงเช้าวันจันทร์ ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้กับนักเรียน

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติของนักเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ได้พบปะกับนักเรียนและมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนตัวแทนที่ได้รับรางวัล ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี มอบเกียรติให้กับนักเรียนตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) ณ โดมพลศึกษา
 • DSC 9222

  DSC 9222

 • DSC 9223

  DSC 9223

 • DSC 9224

  DSC 9224

 • DSC 9225

  DSC 9225

 • DSC 9226

  DSC 9226

 • DSC 9227

  DSC 9227

 • DSC 9228

  DSC 9228

 • DSC 9229

  DSC 9229

 • DSC 9230

  DSC 9230

 • DSC 9231

  DSC 9231

 • DSC 9232

  DSC 9232

 • DSC 9233

  DSC 9233

 • DSC 9234

  DSC 9234

 • DSC 9235

  DSC 9235

 • DSC 9236

  DSC 9236

 • DSC 9237

  DSC 9237

 • DSC 9238

  DSC 9238

 • DSC 9239

  DSC 9239

 • DSC 9240

  DSC 9240

 • DSC 9241

  DSC 9241

 • DSC 9242

  DSC 9242

 • DSC 9243

  DSC 9243

 • DSC 9244

  DSC 9244

 • DSC 9245

  DSC 9245

 • DSC 9246

  DSC 9246

 • DSC 9247

  DSC 9247

 • DSC 9248

  DSC 9248

 • DSC 9249

  DSC 9249

 • DSC 9250

  DSC 9250

 • DSC 9251

  DSC 9251

 • DSC 9253

  DSC 9253

 • DSC 9254

  DSC 9254

 • DSC 9255

  DSC 9255

 • DSC 9256

  DSC 9256

 • DSC 9257

  DSC 9257

 • DSC 9258

  DSC 9258

 • DSC 9259

  DSC 9259

 • DSC 9260

  DSC 9260

 • DSC 9261

  DSC 9261

 • DSC 9262

  DSC 9262

 • DSC 9263

  DSC 9263

 • DSC 9264

  DSC 9264

 • DSC 9266

  DSC 9266

 • DSC 9265

  DSC 9265

 • DSC 9267

  DSC 9267

 • DSC 9268

  DSC 9268

 • DSC 9269

  DSC 9269

 • DSC 9270

  DSC 9270

 • DSC 9271

  DSC 9271

 • DSC 9272

  DSC 9272

 • DSC 9273

  DSC 9273

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends