กิจกรรมหน้าเสาธงเช้าวันจันทร์ ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้กับนักเรียน

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติของนักเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ได้พบปะกับนักเรียนและมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนตัวแทนที่ได้รับรางวัล ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี มอบเกียรติให้กับนักเรียนตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) ณ โดมพลศึกษา
 • DSC 9275

  DSC 9275

 • DSC 9274

  DSC 9274

 • DSC 9277

  DSC 9277

 • DSC 9276

  DSC 9276

 • DSC 9278

  DSC 9278

 • DSC 9279

  DSC 9279

 • DSC 9280

  DSC 9280

 • DSC 9281

  DSC 9281

 • DSC 9282

  DSC 9282

 • DSC 9283

  DSC 9283

 • DSC 9284

  DSC 9284

 • DSC 9285

  DSC 9285

 • DSC 9286

  DSC 9286

 • DSC 9287

  DSC 9287

 • DSC 9288

  DSC 9288

 • DSC 9289

  DSC 9289

 • DSC 9290

  DSC 9290

 • DSC 9291

  DSC 9291

 • DSC 9292

  DSC 9292

 • DSC 9293

  DSC 9293

 • DSC 9294

  DSC 9294

 • DSC 9295

  DSC 9295

 • DSC 9296

  DSC 9296

 • DSC 9297

  DSC 9297

 • DSC 9298

  DSC 9298

 • DSC 9299

  DSC 9299

 • DSC 9300

  DSC 9300

 • DSC 9301

  DSC 9301

 • DSC 9302

  DSC 9302

 • DSC 9303

  DSC 9303

 • DSC 9304

  DSC 9304

 • DSC 9305

  DSC 9305

 • DSC 9307

  DSC 9307

 • DSC 9308

  DSC 9308

 • DSC 9306

  DSC 9306

 • DSC 9309

  DSC 9309

 • DSC 9310

  DSC 9310

 • DSC 9311

  DSC 9311

 • DSC 9312

  DSC 9312

 • DSC 9314

  DSC 9314

 • DSC 9315-2

  DSC 9315-2

 • DSC 9316

  DSC 9316

 • DSC 9317

  DSC 9317

 • DSC 9318

  DSC 9318

 • DSC 9319

  DSC 9319

 • DSC 9320

  DSC 9320

 • DSC 9321

  DSC 9321

 • DSC 9322

  DSC 9322

 • DSC 9323

  DSC 9323

 • DSC 9324

  DSC 9324

 • DSC 9325

  DSC 9325

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends