กิจกรรมหน้าเสาธงเช้าวันจันทร์ ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้กับนักเรียน

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 หลังจากกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติของนักเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ ได้พบปะกับนักเรียนและมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนตัวแทนที่ได้รับรางวัล ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี มอบเกียรติให้กับนักเรียนตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 , กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) ณ โดมพลศึกษา
 • DSC 9326

  DSC 9326

 • DSC 9327

  DSC 9327

 • DSC 9328

  DSC 9328

 • DSC 9329

  DSC 9329

 • DSC 9330

  DSC 9330

 • DSC 9331

  DSC 9331

 • DSC 9332

  DSC 9332

 • DSC 9333

  DSC 9333

 • DSC 9334

  DSC 9334

 • DSC 9335

  DSC 9335

 • DSC 9336

  DSC 9336

 • DSC 9337

  DSC 9337

 • DSC 9338

  DSC 9338

 • DSC 9339

  DSC 9339

 • DSC 9340

  DSC 9340

 • DSC 9341

  DSC 9341

 • DSC 9342

  DSC 9342

 • DSC 9343

  DSC 9343

 • DSC 9344

  DSC 9344

 • DSC 9345

  DSC 9345

 • DSC 9346

  DSC 9346

 • DSC 9347

  DSC 9347

 • DSC 9348

  DSC 9348

 • DSC 9349

  DSC 9349

 • DSC 9350

  DSC 9350

 • DSC 9353

  DSC 9353

 • DSC 9354

  DSC 9354

 • DSC 9355

  DSC 9355

 • DSC 9356

  DSC 9356

 • DSC 9358

  DSC 9358

 • DSC 9359

  DSC 9359

 • DSC 9360

  DSC 9360

 • DSC 9361

  DSC 9361

 • DSC 9362

  DSC 9362

 • DSC 9363

  DSC 9363

 • DSC 9364

  DSC 9364

 • DSC 9365

  DSC 9365

 • DSC 9366

  DSC 9366

 • DSC 9367

  DSC 9367

 • DSC 9368

  DSC 9368

 • DSC 9369

  DSC 9369

 • DSC 9370

  DSC 9370

 • DSC 9371

  DSC 9371

 • DSC 9372

  DSC 9372

 • DSC 9373

  DSC 9373

 • DSC 9374

  DSC 9374

 • DSC 9375

  DSC 9375

 • DSC 9376

  DSC 9376

 • DSC 9377

  DSC 9377

 • DSC 9378

  DSC 9378

 • DSC 9379

  DSC 9379

ข้อมูลอัลบัม

Share With Friends